NEDERLANDS TEAM BULLSHOOTER 2009Diana van de Kasteele, Stef Macaré, Jeanine Warmerdam,

Serlon ten Napel, Dicky de Rooij, Koen den Hartog